100 ÅR!

Svenska Blå Stjärnan firar 100 år i djurens tjänst!

Frivilligorganisationen Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Vi har tagit hand om djuren sedan starten 1917 och det firade vi med att uppmärksamma vår 100-åriga historia under hela 2017!

Förutom det viktiga samhällsuppdraget har Svenska Blå Stjärnan en mängd föreningsaktiviteter, kurser och studiebesök runt om i landet för djurintresserade i alla åldrar. För Svenska Blå Stjärnan är målet tydligt – sedan starten 1917 arbetar vi på flera fronter för att se till att Sveriges lantbruks- och sällskapsdjur mår bra.

På den här temasidan kan du botanisera bland gamla bilder, läsa mer om Svenska Blå Stjärnans historia, läsa dagboksutdrag från vinterkriget 1940 samt läsa intervjuer med äldre Blå Stjärnor!

Historian som börjar 1917 | Finlandsambulansen 1940 | Svenska Blå Stjärnans tidsaxel | Bildgalleri | Minnen från 1940 | Riks- och Ungdomsstämman 2017


Historian som börjar 1917

Första världskriget härjade i Europa och man skakades av rapporterna från slagfälten. Vad som hände med arméhästarna gick nog spårlöst förbi de flesta människor. Men det fanns enstaka personer som upprördes av skildringarna från krigsskådeplatserna, där sårade hästar sprang omkring utan att någon ingrep för att lindra deras plågor eller åtminstone hjälpa dem till en smärtfri död …. Läs vidare >>>>

Läs mer!

Historia • När det verkligen gäller • Från hästsjukvårdare till djurskötare • En anpassningsbar organisation


Finlandsambulansen 1940

Att det var modiga kvinnor som reste tvärs över Bottenviken råder det inget tvivel om. Utan dagens möjligheter för nyhetsförmedling måste det ha varit svårt att föreställa sig vad som väntade. Motorisering och flyg var i sin linda. Hästar svarade fortfarande i stor utsträckning för att dra kanoner, kulsprutor, ammunition, kokvagnar samt tjänade som ridhästar åt officerare. Bomber, granater, flygöverfall, arkebuseringar, bitande köld, svält och andra umbäranden hörde till vardagen. Hästarna som stjärnorna reste dit för att vårda var långt ifrån nutidens välartade husdjur. Arméhästarna var betydligt mer svårhanterliga. Ofta både bet och sparkades hästarna så snart de kom åt… Läs vidare >>>


Svenska Blå Stjärnans tidsaxel

Från 1917 till idag! Läs vidare >>>


Bilder från förr

Namnlöst-1
Namnlöst-2
Namnlöst-3
Namnlöst-4
Namnlöst-5
Historia-1
Historia-2
Historia-3
Historia-4
Historia-5
Historia-6
Historia-7
Historia-8
Historia-9
Damsadelgruppen-1988
Gaskurs-polishuset-1935
Hästsjukvårdskurs-stockholm-1962
Hästvårdskurs-1928
kastning-1967-strömsholm
Strömsholm-1967
previous arrow
next arrow
Namnlöst-1
Namnlöst-2
Namnlöst-3
Namnlöst-4
Namnlöst-5
Historia-1
Historia-2
Historia-3
Historia-4
Historia-5
Historia-6
Historia-7
Historia-8
Historia-9
Damsadelgruppen-1988
Gaskurs-polishuset-1935
Hästsjukvårdskurs-stockholm-1962
Hästvårdskurs-1928
kastning-1967-strömsholm
Strömsholm-1967
previous arrow
next arrow

Minnen från 1940-talet och framåt

År 2007 träffade Anita Nilsson Blå Stjärnorna Marianne Wikner, Anna-Lisa Paulsson, Solveig Almgren, Heide Forsberg -Jonasson och Hedvig Sommarin i Stockholm. Tillsammans delade de minnen ifrån Svenska Blå Stjärnan sedan 1940-talet. Läs vidare >>>


Riks- och Ungdomsstämman 2017

Svenska Blå Stjärnans firande av årets 100-årsjubileum inleddes i samband med riks- och ungdomsstämman helgen den 12–14 maj 2017 på Karlbergs slott i Stockholm. Representanter och ombud från Svenska Blå Stjärnans alla förbund samlades under tre dagar och det bjöds på studiebesök, musik, föreläsningar och andra festligheter. Läs vidare >>>


Jubileumsnummer av Blå Stjärnan nr 1/2017