Läger för barn och ungdomar

Varje sommar arrangerar vi läger för dig som är barn eller ungdom i Svenska Blå Stjärnan. Följ exempelvis med på lammläger, koläger eller hundläger där du får ta med din egen hund. Vi planerar för fullt inför sommaren 2020. Kika in på din lokala ungdomsavdelning för att se om det arrangeras några läger i år.

Läs mer om hur du blir medlem och vad som ingår i medlemskapet.


Senast uppdaterad 140420

Vi fortsätter med våra barn- och ungdomsaktiviteter med en viss modifikation även framöver.

I dagsläget gäller att sammankomster över 50 personer inte tillåts och det är viktigt att varje aktivitet bedöms ur ett riskperspektiv. Vi bedömer att Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbunds aktiviteter, på lokal nivå, kan genomföras utomhus eller digitalt. Ta dock följande i beaktning:

För dig som deltagare/vårdnadshavare:

– Du som vårdnadshavare har en viktig roll att se till att du och dina barn följer regler och rekommendationer från folkhälsomyndigheten samt av de som håller i aktiviteten. – Stanna hemma vid sjukdom eller tecken på sjukdom. – Du/ni ska hålla god handhygien. – Minska fysisk kontakt så långt det går, moment som innebär närkontakt i form av lekar och liknande, bör undvikas. – Byt om inför och efter aktivitet hemma.

För dig som anordnar och/eller är ledare på aktivitet:

– Håll aktiviteten utomhus med möjlighet att hålla avstånd. – Stanna hemma vid sjukdom eller tecken på sjukdom, det är okej att deltagare med sjukdomstecken inte godkänns att delta. – Det ska finas möjlighet att hålla god handhygien på platsen. – Minska fysisk kontakt så långt det går, moment som innebär närkontakt i form av lekar och liknande bör undvikas. – Håll möten och liknande aktiviteter digitalt
Uppdaterad senast 2020-04-05
– Aktiviteter ska hållas lokalt och onödigt resande ska undvikas, håll er inom er region.

Fundera kring följande inför varje aktivitet:

Allmänna råd kring evenemang och sammankomster finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Dessa råd från folkhälsomyndigheten finns även att ladda ner på som pdf på deras hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se