Här finns vi

Svenska Blå Stjärnans (SBS) förbund bedriver verksamhet på regional nivå med målen att engagera djurintresserade i föreningsverksamhet, att sprida kunskap om god djurhållning, att delta i SBS uppgifter vid kriser i samhället samt att vara ett forum för samarbete mellan styrelser, funktionärer och medlemmar i förbunden och ungdomsförbunden inom deras geografiska område.

I högerspalten finner du alla våra förbund och ungdomsförbund inom Svenska Blå Stjärnan.

h+Âsthund 900x300

Nära dig

Runt om i landet finns ett stort antal utbildade Stjärnor som kan rycka ut och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar samt ta prover på djur och beten.