Klara krisen

Vad behöver djurägaren ha hemma om elen går mitt i kalla vintern och ormen behöver värme? Eller om det blir värmebölja på sommaren och katten får värmeslag? Det och andra frågor om krisberedskap för både människor och sällskapsdjur får du svar på i kampanjen Har du koll? skapad av Svenska Blå Stjärnan.

Med sällskapsdjur i hushållet är det viktigt att vara påläst eftersom vi som djurägare har det yttersta ansvaret för att våra djur ska må bra.

Kampanjen Har du koll? är framtagen på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte att öka individens medvetenhet om krisberedskap. De menar att:

Alla medborgare bör vara så pass förberedda att de klarar sig i några dygn, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Man förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och veta var man får information.

Genom kampanjen ger Svenska Blå Stjärnan tips och förslag på hur du som djurägare kan förbereda dig, vad du bör ha för krisberedskap hemma samt var man hämtar information både innan och under en kris. Du får också information om vad olika sällskapsdjur har för behov under olika typer av kriser.

Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer

För att öka kunskapen om hur vi alla påverkas av och kan förbereda oss för samhällskriser, höjd beredskap eller andra svåra påfrestningar i samhället genomförs Krisberedskapsveckan en gång per år av MSB. I maj 2018 fick hushållen i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad till sig som en del i arbetet med att öka kunskapen om krisberedskap.

Informationen som hjälper dig med hemberedskapen