Klara krisen

Vad behöver djurägaren ha hemma om elen går mitt i kalla vintern och ormen behöver värme? Eller om det blir värmebölja på sommaren och katten får värmeslag? Med kampanjen Har du koll? informerar Svenska Blå Stjärnan om krisberedskap för djurägare.

Med sällskapsdjur i hushållet är det viktigt att vara påläst eftersom det är vi som djurägare som har det yttersta ansvaret för att våra djur ska må bra.

Kampanjen Har du koll? är framtagen på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte att öka individens medvetenhet om krisberedskap. De menar att:

Alla medborgare bör vara så pass förberedda att de klarar sig i några dygn, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Man förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och veta var man får information.

Genom kampanjen Har du koll? ger Svenska Blå Stjärnan tips och förslag på hur du som djurägare kan förbereda dig, vad du bör ha för krisberedskap hemma samt var man hämtar information både innan och under en kris. På hemsidan hardukoll.nu finns det praktisk information om vad de olika djuren behöver, samt checklistor på bra saker att ha hemma och intressanta videoklipp där experter ger handfasta tips. Just nu håller vi på att flytta över materialet till vår hemsida, och därför hittar du mycket av Har du koll?-materialet här under menyvalet Beredd för kris.

Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer

För att öka kunskapen om hur vi alla påverkas av och kan förbereda oss för samhällskriser, höjd beredskap eller andra svåra påfrestningar i samhället genomförs Krisberedskapsveckan en gång per år av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I maj 2018 fick hushållen i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad till sig som en del i arbetet med att öka kunskapen om krisberedskap.

Läs mer, beställ eller ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer >>

Läs mer om Krisberedskapsveckan 2018>>

Ladda ner listorna och kika på filmerna som hjälper dig att planera hemberedskap för dina djur>>

Kika in på kampanjsidan hardukoll.nu >>

Har du koll på hur du kan vara förberedd?

Har du tänkt igenom vad för sorts beredskap du behöver för dig och ditt djur om en kris skulle inträffa? På hardukoll.nu får du handfasta tips.