Svenska Blå Stjärnan – när det krisar

När det är kris och djur behöver tas om hand – då är Svenska Blå Stjärnan där. Vi hjälper till när djur drabbas av smittsamma sjukdomar, när ladugården brinner eller sjöfåglar kletas ner med spillolja.

Svenska Blå Stjärnan är försvarsorganisationen för dig som tycker om djur. Vi utbildar våra medlemmar i djurhantering, krisberedskap och smittskydd.

Svenska Blå Stjärnan tar också hand om djuren när krigströtta människor står med sina hundar och katter vid Sveriges gränser.

Uppdragen får vi från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – MSB, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Utbildningarna är kostnadsfria. När du har fyllt 16 kan du börja utbilda dig. När du har gått klart Grundkurs 1 kan du sluta en överenskommelse att stå till samhällets förfogande vid kriser.


Frivilliga försvarsorganisationer (FFO) och Frivilliga resursgrupper (FRG)

De frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) är viktiga förstärkningsresurser för aktörer inom krisberedskap och civilt försvar. När kriser och större olyckor inträffar kan det visa sig att ordinarie planerade resurser inte räcker till. Genom att förmedla kunskap och kompetens stärker de samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar. Svenska Blå Stjärnan är en del av FFO.

Frivilliga resursgrupper är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG.

FRGs uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

Civilförsvarsförbundet utbildar i FRG. På Civilförsvarsförbundets hemsida kan du läsa mer om vilka befattningar och utbildningar det finns inom FRG-konceptet.