Jämtland

Kontakt:

Eva Borgh
E-post:

Eller ring till Svenska Blå Stjärnans centrala kansli på 08-425 030 40.

 

gristryne 900x300

 

Kallelse till Svenska Blå Stjärnan Jämtlands förbunds årsmöte 2022

Varmt välkommen till Svenska Blå Stjärnan Jämtlands förbunds digitala årsmöte den 16 februari 2022 kl. 18.00.

För att vara med MÅSTE du anmäla dig till , senast den 9 februari, hon kommer att skicka ut en länk till mötet till din mail.
Länk till mötet samt föredragningslista mm kommer att skickas ut i god tid innan årsmötet.

Motioner

Ev. motioner ska vara inkomna till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet.

Verksamhetsberättelse för 2021

Årsmöte avhandlades den 23 februari, digitalt.
Styrelsen har haft fyra digitala samt ett fysiskt styrelsemöte under året.
Övrig verksamhet har legat nere på grund av coronan.

Valberedningen

Styrelsen
Berith Kindh, omval 2 år
Eva Borgh, omval 2 år
Cia Karlsson, omval 2 år
Camilla Pålsson, kvarstår 1 år

Välkomna!