Svensk mat

Välj svensk mat!

Mat är i fokus som aldrig förr. Varje dag är det flera matlagningsprogram på tv och den ena kostrekommendationen och dieten avlöser den andra. Dessvärre är det betydligt mindre uppmärksamhet på matens kvalitet och på vilka vägar den kommit till butiken.

Vi som är Blå Stjärnor är säkerligen mer engagerade, kunniga och noga med varifrån maten kommer än genomsnittskonsumenten. Vi vet att om vi väljer svenskt kött så har djuren vuxit upp enligt lagar och föreskrifter som är bland de strängaste i världen. Vi vet att Sverige alltid finns med bland de länder som använder minst antibiotika i djurproduktionen och att antibiotika inte används för tillväxt. Vi vet att svensk mat håller landsbygden öppen genom bete. Vi vet att betad mark ger en rikare flora och fauna än obetad. Vi vet att Sverige skulle växa igen om inte djuren hjälpte till att hålla efter sly. Många av oss vet också att Sveriges livsmedelsförsörjningsgrad har minskat från hundra procent på femtiotalet till mellan femtio och sextio procent i dag.

Läs hela artikeln här! >>>


Med Köttguiden gör du kloka val för miljön och djurvälfärden.

Kött bidrar med viktiga näringsämnen i den svenska kosten och ingår i många av våra traditioner. Kött är dock ett livsmedel som påverkar vår miljö mycket. Köttet står för cirka hälften av växthusgaserna från det vi äter. Under de senaste tjugo åren har konsumtionen av kött ökat med femtio procent i Sverige och vi äter i dag mer kött än vad som rekommenderas av hälsoskäl. Om klimat- och hälsomålen ska nås måste köttkonsumtionen minska.

Genom att välja ett miljömässigt bra kött, inte slänga kött och genom att minska mängden kött gör du en stor miljögärning. På nästa uppslag presenteras en utförlig guide som visar på hur olika typer av kött påverkar vårt klimat.

Läs och ladda ner Köttguiden här! >>>


Konsumentguide – Köttets ursprung inte alltid givet

Att välja svenskt kött är inte så svårt när ursprungsland kan läsas på förpackningen. Men hur väljer man bland färdigrätterna i frysdisken eller när man ska ut och äta på restaurang?

I Sverige har vi relativt bra djurskyddslagar och de kontrolleras bättre här än i många andra länder. Att köpa kött från svenska djur är bra ur djurskyddssynpunkt, men det bidrar också till att svenskt lantbruk lever vidare och att våra marker hålls öppna med betande djur. För att kunna göra medvetna val krävs att man vet vad man väljer. I köttdisken går det oftast att titta på märkningen på förpackningen, men i många andra fall är det svårt att få tillräcklig information om varifrån köttet kommer. En tumregel är att man får det man betalar för. Ju billigare kött, desto lägre produktionskostnad. Djurskydd kostar helt enkelt!

Hur ser det då ut på våra svenska restauranger och livsmedelsföretag? Varifrån kommer köttet och vilka krav ställs på leverantörerna när det gäller djurskydd, antibiotikaanvändning och bedövning före slakt?

Läs och ladda ner Konsumentguiden! >>>


Därför ska du välja svensk ost

Du ska välja svensk ost om du vill vara med och rädda den svenska mjölkproduktionen, som står för ett gott djurskydd, och om du vill bevara Sveriges öppna landskap med betande djur. Ursprungsmärkning av ost kommer allt mer. Säkrast är det att välja Grevé, Prästost och Herrgård, som alltid görs på svensk mjölkråvara från betande kor.

Efter EU-inträdet år 1995 har importen av ost ökat kraftigt och uppgår nu till 62,5 procent av den svenska konsumtionen. Den importerade osten är ofta billigare än den svenska. Den svenska osten drabbades av samma fenomen som det svenska köttet, det vill säga handeln och konsumenten fick efter EU-inträdet tillgång till billigare livsmedel och konsumtionen ökade av såväl kött som ost. Det har knappast funnits någon ursprungsmärkning av svenska mejerivaror och ingen marknadsföring om varför man ska välja svensk ost – svenska mervärden. Men det har skett ett trend – brott. Mellan åren 2014 och 2015 har konsumtionen av svensk ost ökat med 3,4 procent. Svensk mjölk har alltid haft en stark ställning hos svenska konsumenter och över 90 procent av dryckesmjölken kommer från svensk mjölkråvara. Men eftersom det går åt 10 liter mjölk till ett kilo ost har det stor betydelse om vi kan öka konsumtionen av svensk ost.

Läs hela artikeln här! >>>

Svenska Blå Stjärnan

Visste du att Svenska Blå Stjärnan grundades redan 1917? Från början ryckte man ut för att hjälpa hästar under frihetskriget i Finland.

Läs mer om oss!

Utbilda dig

Svenska Blå Stjärnan arbetar för en god djurhållning och gott djurskydd från vardag till kris och katastrof. Ett sätt att engagera sig i Svenska Blå Stjärnan är att utbilda sig för att kunna utgöra en resurs i samhällets krisberedskap.

Till utbildningssidan