Jönköping

Kontakta oss:

Susanne Bäckström, ordförande och utbildningsansvarig
Telefon: 073-827 74 61

E-post:

Kallelse till:

Svenska Blå Stjärnan Jönköpingsförbund 2021-års förbundsstämma

och

Svenska Blå Stjärnan Jönköpings Ungdomsavdelnings  2021-årsstämma

Datum och tid: Lördag 6/3-2021 kl 13.00
Mötet kommer att hållas digitalt med sedvanliga handlingar. Anmälan behövs för att få en länk för att kunna ansluta till mötet.

Anmälan senast 26/2-21 till:
eller via telefon: Susanne Bäckström 073-827 74 61 efter klockan 15.00.

Motioner ställs till förbundsstyrelsen och styrelsen för u-avd senast: 12/2-21
Adress: Susanne Bäckström Törestorp Molyckan 335 74 Hillerstorp
eller

Nomineringar till styrelserna skickas till valberedningarna senast: 12/2-21
Den som nomineras skall vara tillfrågad och godkänt nomineringen.
Adress:

Välkomna!