Bli medlem

Vill du lära dig mer om djur, god djurhållning och smittskydd samt gå djurkurser? Då ska du bli en av oss och bli en resurs i civilsamhället. Som medlem i Svenska Blå Stjärnan får du möjlighet att delta i vår verksamhet och våra djurkurser både centralt och i förbunden. Du får också vår medlemstidning Blå Stjärnan som ges ut fyra gånger per år. Förutom nya kunskaper får du också många nya vänner – både två- och fyrbenta.

Det finns flera sätt att engagera sig på inom Svenska Blå Stjärnan:

 • Gå kurser och utbildningar
 • Hjälpa djuren vid kris
 • Arbeta i stab vid större kriser
 • Tvätta oljeskadade fåglar
 • Bli kursledare
 • Bli ungdomsledare
 • Stödja vår verksamhet och vårt samhällsuppdrag
 • Engagera dig i en förbundsstyrelse

Läs mer >>

Medlemskapet

Vi har verksamhet för alla åldrar och därför har vi ingen nedre eller övre åldersgräns för att bli medlem. Medlemskapet gäller för ett kalenderår.

 • Medlemskap kostar 100 kr för dig som är upp till 26 år. För dig som är över 26 år eller fyller det under aviseringsåret är medlemsavgiften 200 kr.
 • Om du bor på samma adress som en helbetalande medlem betalar du 30 kr för familjemedlemskap.
 • Om du tecknar medlemskap under perioden 1 oktober till 31 december gäller ditt medlemskap även för nästkommande år.
 • I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring som gäller när du medverkar i vår verksamhet.

Här på hemsidan kan du läsa mer om vår organisation, aktiviteter lokalt ute i förbunden samt ungdomsförbunden och om våra utbildningar. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Varmt välkommen med din medlemsanmälan!

Medlemsanmälan >>