Svenska Blå Stjärnan – flera sätt att engagera sig

Vi kan erbjuda dig många olika möjligheter och sätt att engagera dig inom Svenska Blå Stjärnan. Vad passar dig bäst?

Hjälp djuren vid kris

Vid smittsamma sjukdomar på djur eller vid annan kris inom djurområdet behövs vi för att förstärka myndighetens insats. Det kan vara Jordbruksverket, länsstyrelser eller kommuner som behöver vår hjälp. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att assistera veterinär, fixera lantbruksdjur (vid provtagning), vaccinera, ta blod- och träckprover eller att flytta grupper av djur. För att rycka ut behöver du vara grundutbildad och ha en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan. Uppdragsutbildningarna är kostnadsfria och du får ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst.

Tvätta oljeskadade fåglar

Som ”fågeltvättare” ställer du upp helt ideellt för att hjälpa djuren. Kommunerna runt om i Sverige är ansvariga för sin oljeskyddsplan. Just nu har vi inga inplanerade kurser.

Arbeta i stab/OLC

Vid en större kris upprättas Operativa Ledningscentraler (OLC) av Jordbruksverket, som behöver bemannas. Du behöver ha datorvana för att få gå OLC- och stabsutbildningarna.

Bli kursledare

Som kursledare på våra uppdragsutbildningar är din uppgift att ta hand om deltagarna. Du är Svenska Blå Stjärnans representant på plats och kan ge information om kursen och om vår organisation. Kursen arrangeras av Lottakåren.

Bli ungdomsledare

I samarbete med Studiefrämjandet genomför vi ledarutbildningar för ungdomar. Du som gått denna utbildning kan sedan hålla i kurser och läger för barn och ungdomar.
Kontakta kansliet för mer information.

Krisberedskap i din kommun

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. Det kan vara en stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir för orenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – Frivilliga Resursgruppen.

Var aktiv

Ditt lokala Svenska Blå Stjärnan-förbund genomför olika aktiviteter. Häng med där eller ta kontakt med förbundet om du har en idé om något du vill göra!

Stöd Svenska Blå Stjärnan

Som helbetalande medlem betalar du 150 kr per år (för 2019) från det år du fyller 26 år och stödjer därmed vår organisation. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi! Du får vår medlemstidning Blå Stjärnan fyra gånger per år.

Senaste nytt

Varför är svenskt kött bättre än utländskt? Hur ser man att kor mår bra? Varför ska hästar äta hö?

På vår Facebooksida och här på vår hemsida delar vi egna och andras artiklar om ämnen som rör djur. Vi lägger upp den senaste forskningen, myndigheters rapporter och även aktuella händelser som diskuteras i media.

Vad gör Svenska Blå Stjärnan?

Vi utbildar medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer

Gå våra utbildningar

Utbilda dig och bli en resurs för djuren i samhällets krisberedskap.

Läs mer

Vill du bli en stjärna?

Nu behöver vi bli fler. Vill du bli en av oss?

Läs mer