Externa utbildningar

Grundkurs krisberedskap

Kursen Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap ger deltagarna grundläggande kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och central nivå.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  har gett Försvarsutbildarna i uppdrag att genomföra en grundutbildning för nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsresurser. Kursen vänder sig till medlemmar i alla frivilliga försvarsorganisationer och genomförs regionalt och kopplas till det län där den genomförs. Därför är det viktigt att du som deltagare i första hand bor i det län där kursen genomförs. Du som är medlem i Svenska Blå Stjärnan måste ha överenskommelse för att få gå kursen. Resor och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut av Försvarsutbildarna. I första hand prioriteras du som är en nyckelperson inom vår organisation.

Från om med i år söker du denna kurs direkt hos Försvarsutbildarna. På deras hemsida skapar ett konto för att de ska kunna hantera dina anmälningsuppgifter. Försvarsutbildarna skickar ansökan till Svenska Blå Stjärnans kansli för godkännande.

OBS! Försvarutbildarna skickar endast ut information till dig som antas på kursen. Om du inte får något besked så har du inte fått någon plats.
Vid frågor, kontakta Försvarsutbildarna på 08-587 742 00.

Skapa konto och ansök sedan till Grundkurs krisberedskap