Uppdragsutbildningar

Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap.

Utbildningarna är inriktade på att ge kompetens för att klara av kriser och andra svåra händelser, se kursöversikt.

Att vara Blå Stjärna är meriterande även i det vanliga arbetslivet. Arbetsgivare som har insikt i vad det innebär att vara stjärna värderar kunskapen högt. Det gäller arbete som har både med hantering och omvårdnad av djur och människor att göra. Den som kan få en flock djur att följa med är oftast en tydlig och bra ledare.

Uppdragsutbildningar är utbildningar som är kostnadsfria. Vi står också för kost, logi och resekostnader under utbildningen. Du får på dessa kurser även dagpenning för förlorad arbetsinkomst, mer information om ersättning finns här: Ersättning vid uppdragsutbildningar Under kursen är du försäkrad. Efter utbildningen har du kompetens för att vara en resurs i samhällets krisberedskap.

En överenskommelse tecknas med organisationen efter godkänd genomgången grundkurs 1. Överenskommelsen innebär att du står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. Du kan läsa mer här.

Uttagning av deltagare

Du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år som du fyller 16 år och för att starta upp din grundutbildning får du max vara 60 år.

För uppdragsutbildningar har Svenska Blå Stjärnan ett speciellt uttagningssystem. Det är viktigt att Svenska Blå Stjärnan har utbildade medlemmar över hela landet och med hjälp av respektive förbunds utbildningsansvarige antas deltagare utifrån de resurser som behövs i förbunden. I god tid före kursstart (ca 10 veckor innan) får du besked om du fått plats på kursen eller om du står på väntelista. Det kan hända att du får vänta till nästa kurstillfälle om det är många som sökt från din region. Om du inte skulle få en plats, skicka in en anmälan till nästa kurstillfälle som passar dig.

Bekräftelse och kallelse till våra kursdeltagare skickas ut via e-post. Vi räknar med att du som har anmält dig till kursen och fått bekräftelse på att du är antagen också genomför kursen. Om du inte kan delta i kursen ber vi dig därför att lämna återbud så snart som möjligt, så att vi har möjlighet att plocka in en reserv. Det är många som vill gå våra kurser så väntelistan kan vara lång.

Antagningsregler för sökande till Svenska Blå Stjärnans uppdragsutbildningar

Läs mer om repetition.