Kontakt

Styrelsen för Skaraborgs förbund.

OrdförandeMedlemsansvarig,  Ungdomsansvarig, Materialansvarig
Ingrid Reuter
Mölltorpsvägen 4
543 95 Fagersanna
070 584 94 99
ingi7676@gmail.com

Kassör
Ewa Harrysson
Midskogssten Anderstorp
543 93  TIBRO
073 539 05 19
ewa.harrys@spray.se

Sekreterare, Undomsledare, Hemsideansvarig
Emma Sköld
Vång Åbrona 1
546 94 Undenäs
070-5849189
emmaskold96@gmail.com

Ungdomsansvarig
Ingrid Reuter
Mölltorpsvägen 4
543 95 Fagersanna
070 584 94 99
ingi7676@gmail.com

Aktivitetsansvarig, Ungdomsledare, Utbildningsansvarig
Malin Larsson
Svennegatan 5
532 36 Skara
070 604 60 68
malinlarsson@yahoo.com

Utbildningsansvarig
Alexandra Rosenlund Ödeslätt

Jon Måns väg 20
541 55 Skövde
073 051 94 85
alexandra.rosenslatt@gmail.com

 

Revisorer
Marina Linde Westergren
Kristina Johansson