Kontakt

Styrelsen för Skaraborgsförbundet och Ungdomsavdelningen

OrdförandeKassör Ungdomsavdelningen, Medlemsansvarig,  Press/PR
Lena Lidfors
Vara kommun
070-634 20 75
lena.lidfors@gmail.com

Kassör, Ordförande Ungdomsavdelningen, Utbildningsansvarig, Materialansvarig, Press/PR
Ingrid Reuter
Tibro kommun
073-584 94 99
ingi7676@gmail.com

Sekreterare, Hemsidesansvarig, Ungdomsrepresentant i förbundet
Freddy Sköld
Hjo kommun
070-584 91 89
freddyskold@gmail.com

Ledamöter över 25 år
Malin Larsson
Skara kommun
070-604 60 68
malinlarsson@yahoo.com

Birgit Stenberg
Skövde kommun
070-541 05 71
bstenb56@telia.com

Revisorer
Marina Linde Westergren
Kristina Johansson