Kontakt

Styrelsen för Skaraborgsförbundet och Ungdomsavdelningen

OrdförandeKassör Ungdomsavdelningen, Medlemsansvarig,  Hemsidesansvarig, Press/PR
Lena Lidfors
Vara kommun
070-634 20 75
lena.lidfors@gmail.com

Kassör, Ordförande Ungdomsavdelningen, Utbildningsansvarig, Materialansvarig, Press/PR
Ingrid Reuter
Tibro kommun
073-584 94 99
ingi7676@gmail.com

Sekreterare,  Ungdomsrepresentant i förbundet
Malin Larsson
Skara kommun
070-604 60 68
malinlarsson@yahoo.com

Ledamöter över 25 år

Birgit Stenberg
Skövde kommun
070-541 05 71
bstenb56@telia.com

Adjungerad till styrelsen

Anne Larsen

Skövde kommun

Revisorer
Marina Linde Westergren
Kristina Johansson