Kontakt

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsförbundet

Styrelsen 2024

Kontakta oss gärna på vår styrelsemail

Ordförande:  Louise Ribbing (2023-2025)
Vice Ordförande: Susanne Wicklund (2024-2026)
Kassör: Louise Ribbing. Avtal med bokföringsfirma finns.
Sekreterare: Eva Boström (2023-2025)
Utbildningsansvarig: Susanne Wicklund
Övriga ledamöter:
Julia Lindell (2024-2026)
Rebecca Grimaldi (2024-2026)
Ebba Åkerman (2024-2025)
Ungdomsrepresentant: Linda Strid

Valberedning
Lovisa Asklöf (sammankallande)
Malin Lindmark
Susanne Kistner

Revisorer
Linda Svensson
Birgitta Schwartz

Revisorssuppleanter
Haide Forsberg-Jonasson
Anna Berg