Kontakt

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Styrelsen 2022

Kontakta oss gärna på vår styrelsemail

Ordförande:  Caroline Tysklind
Vice Ordförande: Lillemor Wendelstig
Kassör: Ej utsedd ännu
Sekreterare: Lillemor Wendelstig
Utbildningsansvarig: Ann-Sofie Berlin
Medlemsansvarig: Marie de Laval
Medlemsaktiviteter: Fredrik Herlin Hjorth
Hemsidesansvarig: Agnes Carlsson
Press & PR: Erika Ornstein
Lokalredaktör: Sofia Bejgarn
K1-ansvarig: Fiah Malmqvist,
Ungdomsrepresentant: Linda Strid

Valberedning
Johnny Rönnberg  – sammankallande
Lotta Lagerberg
Helena Håkansson

Revisorer
Linda Svensson
Birgitta Schwartz

Revisorssuppleanter
Haide Forsberg-Jonasson
Anna Berg