Kontakt

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Styrelsen 2022

Kontakta oss gärna på vår styrelsemail

Ordförande:  Louise Ribbing.
Vice Ordförande: Lillemor Wendelstig.
Kassör: Louise Ribbing. Avtal med bokföringsfirma finns.
Sekreterare: Lillemor Wendelstig.
Utbildningsansvarig: Ann-Sofie Berlin.
Medlemsansvarig: Marie de Laval.
Medlemsaktiviteter: Fredrik Herlin Hjorth.
Hemsidesansvarig: Ej utsedd ännu. Agnes Carlsson avgick juni 2022.
Press & PR: Erika Ornstein.
Lokalredaktör: Sofia Bejgarn.
K1-ansvarig: Fiah Malmqvist,
Ungdomsrepresentant: Linda Strid.

Valberedning
Johnny Rönnberg  – sammankallande
Lotta Lagerberg
Helena Håkansson

Revisorer
Linda Svensson
Birgitta Schwartz

Revisorssuppleanter
Haide Forsberg-Jonasson
Anna Berg