Kontakt

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Styrelsen 2023

Kontakta oss gärna på vår styrelsemail

Ordförande:  Louise Ribbing (2023-2025)
Vice Ordförande: Ullrika Modin (2023-2024)
Kassör: Louise Ribbing. Avtal med bokföringsfirma finns.
Sekreterare: Eva Boström (2023-2025)
Utbildningsansvarig: Ullrika Modin.
Medlemsansvarig: Julia Lindell (2023-2024).
Hemsidesansvarig: Malin Lindmark (2023-2025).
Press & PR: Louise Ribbing.
Lokalredaktör: Louise Ribbing
K1-ansvarig: Fiah Malmqvist,
Ungdomsrepresentant: Linda Strid.

Valberedning
Lotta Lagerberg (sammankallande)
Helena Håkansson
Johnny Rönnberg

Revisorer
Linda Svensson
Birgitta Schwartz

Revisorssuppleanter
Haide Forsberg-Jonasson
Anna Berg