Repetition

När du har genomfört risk- och säkerhetsutbildningen samt grundkurs 1 och tecknat en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan kan du börja repetera dina kunskaper. Du ordnar praktikgården själv. Behöver du hjälp kan du kontakta ditt förbund som kan ha tips om praktikgårdar.

Innan du påbörjar din handledda praktik/repetition ta kontakt med Svenska Blå Stjärnans kansli eller utbildningsansvarig i ditt förbund och meddela:

 • var du planerat att repetera. Du får bara reseersättning för repetition på gårdar i ditt närområde. Vi godkänner enkelresor på ca 10 mil till gården
 • när och hur många dagar du planerar att repetera. Du och lantbrukaren kan få ersättning för repetition upp till 4 dagar/år
 • vilka arbetsuppgifter du kommer att utföra

Du hittar kontaktuppgifter till Svenska Blå Stjärnans kansli längst ner till vänster på denna sida.

Vad räknas som repetition?

Följande djurslag är godkända för repetition under handledning:

 • nötkreatur: mjölkning alt. mer omfattande skötsel av
 • köttdjur
 • grisskötsel
 • fjäderfäskötsel
 • fårskötsel, hjälp vid lamning etc. (gäller även getproduktion)
 • hjälp vid djurhantering, förflyttning av djur, klövvård etc.
 • Repetition på 4H gård med allmän djurhantering (lantbruksdjur)
 • Repetition med distriktsveterinär för dem som genomfört delegerad läkemedelsanvändning och/eller smittskyddskurs.  Hjälp vid avhorning, kastrering, provtagningar etc.
 • Repetitionsutbildning anordnad av förbunden

Vad får du för ersättning?

Den som repeterar får 80 kr i skattefri repetitionspremie per dag. Utöver detta får du:

 • dagersättning med 146 kr /dag om du har repeterat en eller två dagar (skattefritt). Skulle du ha arbetat dessa dagar är du berättigad till dagpenning. Ta då med intyg från din arbetsgivare
 • dagpenning om du har repeterat tre dagar eller mer. Dagpenningen beräknas på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som är 90 procent av din SGI delat på 365 dagar – lägst 130 kr per dag och högst 1 295 kr per dag. På dagpenningen dras 30 procent preliminärskatt. Ta med intyg från din arbetsgivare
 • som studerande får 130 kr i dagpenning
 • milersättning för bil 25 kr/mil

Det utgår ingen ersättning för kost och logi.

Lantbrukaren du repeterar hos får en ersättning på 250 kr per dag. I första hand sätter vi in lantbrukarens pengar på ett bank- eller plusgirokonto. Saknas detta går det bra med banknamn, clearing- och kontonummer.

För att få ersättning fyll i uppgifterna på blanketten som du hittar längre ner på denna sida.

Observera att båda blanketterna (sida 1 och 2) måste inkomma inom tre månader efter avslutad repetition.

Blanketterna ska skickas till Svenska Blå Stjärnans kansli. Du hittar kontaktuppgifter längst ner till vänster på denna sida.

Repetitionsblankett hittar du här

Information till lantbrukare