Covid-19

Information med anledning av coronavirus/covid-19

Svenska Blå Stjärnan menar att det är av vikt att vi tar del av så korrekt information som möjligt, vi följer därför den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, den expertmyndighet som hanterar frågor kring Covid-19. Vi uppmanar våra medlemmar, deltagare på utbildningar, konferenser och föreningsaktiviteter att göra detsamma.

I nuläget rekommenderar Svenska Blå Stjärnan följande personer att avstå från deltagande i olika sammankomster:

  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
  • Du som misstänker, eller vet att du tillhör en riskgrupp.
  • Du som känner dig orolig och kanske har en riskgrupp i din närhet (t ex på ditt arbete eller hemma) som du inte ska utsätta för smitta.

Om du väljer att avstå från en sammankomst (utbildning, konferens eller liknande), hör av dig till och meddela att du inte kommer att kunna delta.
Gäller det föreningsaktivitet – ta kontakt med det förbund eller ungdomsavdelning som anordnar aktiviteten.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att ta del av den information som publiceras av Folkhälsomyndigheten och att följa de råd som finns på hemsidan: www.folkhalsomyndigheten.se
Mer information finns även på www.krisinformation.se och på telefon 113 13.