Kontakt

Caroline Ottermalm, Ordförande

Tel: 0702-556735

Kimija Karim-Gholipour, Vice Ordförande

Caitlin Felvus, Sekreterare

Lisa Johansson, Kassör

Anna Hjelmroth, Ledamot

Evelina Lundin, Ledamot

Amelia Palmnäs, Ledamot

 

För att komma i kontakt med hela styrelsen eller någon i styrelsen som inte har egen mailadress. Vänligen maila