Kontakt

Ordförande
Jenny Franzén
Tfn: 0723-02 65 17
E-post:

Vice ordförande
Agneta Damberg
Tfn: 0703-60 72 88
E-post:

Utbildningsansvarig
Carola Cederblad
Tfn: 0722-11 19 67
E-post:

Sekreterare
Carola Göransson

Vice sekreterare

Kassör
Karin Damberg

Webbansvarig
Karin Damberg

Ledamot
Karin Damberg

Agneta Damberg

Carola Cederblad