Kontakt

Ordförande

Jenny Franzén
Tfn: 0723-02 65 17
E-post:

Vice ordförande

Lena Wiberg
Tfn: 072-940 85 45
E-post:

Utbildningsansvarig

Sarah Henry Bergman
E-post:

Sekreterare

Agneta Damberg

Kassör

Karin Damberg

Webbansvarig

Sarah Henry Bergman, Jenny Franzén

Ledamot

Karin Damberg

Agneta Damberg

Marie Öhlin

Har du några frågor till styrelsen var inte rädd och hör av dig 

/Styrelsen