Kontakt

Vi som sitter med i styrelsen Svenska blå stjärnan Östergötland

 

Ordförande

Jenny Franzén

Tfn. 0723-02 65 17

Epost:

Vise ordförande

Lena Wiberg

Tfn. 072-940 85 45

Epost:

Utbildningsansvarig

Sarah Henry Bergman

Epost:

Sekreterare

Agnetha Damberg

Kassör

Karin Damberg

Ledamot

Marie Öhlin

Agnetha Damberg

Karin Damberg

Lena Wiberg

Webbansvarig

Jenny Franzén och Sarah Henry Bergman

 

Har ni några frågor till styrelsen så är det bara att kontakta någon av oss

eller till

/Styrelsen