Uppsalas förbundsstyrelse

Pia Svedberg
– Ordförande

Sandra Kinley
– Sekreterare

Paula Quintana Fernández
– Kassör

Carin Bolander
– Utbildningsansvarig

Har du frågor om utbildningar? Kontakta Carin!
Vill du komma i kontakt med styrelsen?
Mobil: 073-556 64 15
E-post: