Uppsalas förbundsstyrelse

Carin Bolander
– Ordförande

Sofia Lindman
– Sekreterare

Paula Quintana Fernández
– Kassör

Pia Svedberg
– Utbildningsansvarig

Sofie Eriksson
– Hemsidesansvarig

Har du frågor om utbildningar? Kontakta Pia!
Mobil: 070-244 49 19
E-post:
Vill du komma i kontakt med styrelsen?
Mobil: 073-556 64 15
E-post: