Uppsalas förbundsstyrelse

Pia Svedberg
– Ordförande

Ann-Sofie Gustafsson 
– Sekreterare

Paula Quintana Fernández
– Kassör

Carin Bolander
– Utbildningsansvarig

Ebba Binder Ryberg
– Ledamot

 

 

Har du frågor om utbildningar? Kontakta Carin!
Mobil: 073-556 64 15
E-post:
Vill du komma i kontakt med styrelsen?
E-post: