Det här beslutades på Riks- och Ungdomsstämman 2023

För två år sedan fick de hållas digitalt när pandemin härjade i Sverige. I år kunde Svenska Blå Stjärnans Riks- och Ungdomsstämmor hållas ”in real life”, på Bohusgården i Uddevalla. Vi berättar om några av besluten som togs.

Platsen var ett soligt Uddevalla när Riksstämman och Ungdomsstämman hölls helgen 6-7 maj. Svenska Blå Stjärnan Göteborg och Bohuslän stod för ett lyckat värdskap. Ombud från lokal- och ungdomsförbunden, Centralstyrelsen, Riksungdomsförbundet och kansliet var på plats.
Riksstämman och Ungdomsstämman hålls vartannat år. Där bestäms bland annat hur Svenska Blå Stjärnan ska arbeta under de kommande åren, både på ungdoms- och vuxensidan.

Numera två ordförande i RUF

Först ut under stämmodagarna var Ungdomsstämman, som är Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbunds högsta beslutande organ. Under den fattades flera beslut. Eftersom Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund är en fristående organisation ska de lokala ungdomsavdelningarna runtom i landet byta namn till ungdomsförbund. Detta för att markera att de är självständiga och inte avdelningar till Svenska Blå Stjärnans lokalförbund ”på vuxensidan”. Ungdomsrådet, alltså Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbunds högsta verkställande organ, byter officiellt namn till Riksungdomsförbundet (RUF). Ett namnbyte som i praktiken redan gjordes långt innan Ungdomsstämman 2023.
2021 bestämdes det att Riksungdomsförbundet från och med 2023 ska ha två ordförande i stället för en. Det beslutet blev nu verklighet i praktiken på Ungdomsstämman 2023. Moa Rönnhagen omvaldes till ordförande, en post hon numera delar med nyvalda Amelia Palmnäs från Göteborgs ungdomsförbund. Till övriga styrelseledamöter valdes Lisa Johansson (omval), Caroline Ottermalm (omval) och Elin Almberg (nyval).
Ungdomsstämman klubbade igenom verksamhetshetsplanen för Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund åren 2023-2025. I den står bland annat att fler ungdomsledare ska utbildas, att RUF ska stötta de lokala ungdomsförbunden ”i att ha fungerande styrelser, verksamhet och administration” och att man ska arbeta för att få fler aktiva ungdomsförbund.

Professor ny i centralstyrelsen

Under Riksstämman, som är Svenska Blå Stjärnans högsta beslutande organ, var både propositioner från Centralstyrelsen (CST) och motioner från våra lokala förbund uppe för beslut. Bland annat bestämdes att medlemsavgiften höjs från och med den 1 januari 2024, från 150 till 200 kronor för helbetalande medlem över 26 år eller som fyller det under aviseringsåret. Samtidigt höjs medlemsavgiften för familjemedlemmar från 25 till 30 kronor.
Riksstämman antog verksamhetsplanen för Svenska Blå Stjärnan 2023-2025. I den slås bland annat fast att den stora satsning som nu görs på totalförsvaret innebär att vi, som en frivillig försvarsorganisation, behöver lägga mer resurser på rekrytering, marknadsföring, information och organisering. Arbetet med att få fler medlemmar i landets mellersta och norra delar ska fortsätta och intensifieras. Svenska Blå Stjärnan ska också få till ett närmare samarbete med andra organisationer med ”liknande målsättning”. Det kan till exempel handla om andra frivilliga försvarsorganisationer, naturbruksgymnasier och 4H.
Valberedningens förslag till ny Centralstyrelse, det vill säga Svenska Blå Stjärnans högsta verkställande organ, gick igenom. Det innebär bland annat att vi kan välkomna Lena Lidfors, ordförande för Svenska Blå Stjärnan Skaraborg och professor i etologi på SLU, som ny ledamot. Elisabeth Olofsson omvaldes som ordförande och Karin Krönmark som vice ordförande. Övriga ledamöter: Tom Heidelbach (omval), Katarina von Hofsten (omval), Helen Johansson (omval) och Ingalill Wallin (omval).
I samband med stämmorna tilldelades fyra Blå Stjärnor guldmedalj för sina viktiga insatser för Svenska Blå Stjärnan: Ulrika Ewest Karlsson, Anita Lundahl, Agneta Thor Saar (alla Göteborg och Bohusläns förbund) och Annika Johansson (Södra Älvsborgs förbund). Även Frida Wrang (Bjärke ungdomsförbund), som inte var med under stämmodagarna, har tilldelats guldmedalj.

Foto: Pontus Ljunghill

Fler nyheter

2023-09-29
Ogräspaj, hemgjord färskost och gräsgröt till kaniner. Det är tre exempel på recept i Svenska Blå Stjärnans skrift ”Prova på självhushållning”. Att lära sig mer om självhushållning är inte bara roligt och givande, det gör…
2023-09-28
Lär dig laga mat på ett spritkök. Ta reda på hur mycket vatten ditt hushåll behöver på en vecka. Och se till att ha kontanter hemma. Det är tre råd till dig som vill se…
2023-09-27
Ett iskallt hem, kyl, frys och elspis som inte fungerar – det är några exempel på hur strömavbrott kan slå mot ett hushåll. På Beredskapsveckans tredje dag ger Svenska Blå Stjärnans utbildningskonsulent Eva Ladberg tips…
2023-09-26
Att på ett snabbt och effektivt sätt kunna lämna sin bostad kan vara avgörande för hur du och dina husdjur klarar en kris. På Beredskapsveckans andra dag ger Svenska Blå Stjärnans utbildningskonsulent Eva Ladberg tips…