Du missar väl inte Djurens dag den 4 oktober?

Foto: Nordseher, Pixabay

Trots att den har snart 90 år på nacken känner alldeles för få till att det är Djurens dag den 4 oktober. Den startades av en grupp italienska ekologer i Florens 1931 för att påminna folk om djurarter som riskerar att utrotas. Nuförtiden högtidlighålls Djurens dag i ungefär 40 länder för att uppmärksamma djurskydd och djurrätt. Datumet den 4 oktober är valt för att det är djurens skyddshelgon, Franciskus av Assisis, helgondag.
Gör något extra för ditt djur nu på söndag den 4 oktober – Djurens dag är väl värd att fira.

Hårdare krav på hund- och kattägare sedan den 15 juni

En hel del har hänt de senaste åren i Sverige för att förbättra djurs liv. År 2019 fick vi en ny djurskyddslag. Och så sent som i somras kom Jordbruksverket med nya riktlinjer och bestämmelser som ökar kraven på hund- och kattägare. Med myndighetens egna ord ska dessa ”stärka djurskyddet för hundar och katter”, ”tydliggöra hundar och katters behov” och ”tydliggöra djurhållarens ansvar och krav på kompetens”. När det gäller hundar betonas till exempel att de ”får utlopp för sina rörelsebehov varje dag”, får tillräcklig mental stimulans och vila. När det gäller katter trycks det bland annat på att de ska kunna kättra och klösa med sina klor varje dag, får tillräcklig mental stimulans och kan ”tillgodose sitt födosöks- och jaktbeteende”.

Kattens status höjs i och med Jordbruksverkets nya riktlinjer och regler (”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter”, SJVFS 2020:8). Ett stort problem är den stora mängden hemlösa katter som finns i Sverige idag, enligt några uppskattningar så många som 100 000. Djur som far mycket illa och som ofta är resultatet av att ägare har dålig koll på sina katter, låter dem röra sig som de vill utomhus och para sig fritt. Det vill Jordbruksverket nu råda bot på. Enligt kapitel 6, 2 § i de nya föreskrifterna ska djurhållaren nu ”vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för”. Dessutom skriver Jordbruksverket att ”katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat”.

Fler nyheter

2023-03-14
Måndagen den 20 mars är det dags för del fem av Svenska Blå Stjärnans digitala föreläsningsserie. Åsa Odelros, Sveriges främsta expert på ekologisk äggproduktion och ordförande i Svenska Blå Stjärnan Gävleborg, berättar om hobbyhöns och…
2023-03-14
Den 11 mars var Svenska Blå Stjärnans utbildningskonsulent Eva Ladberg med i P4 Blekinge och berättade om vad som krävs av djurägare för att man själv och ens djur ska klara av en krissituation. Det…
2023-03-08
Klickerträning har länge varit populärt i hundträning, men har de senaste åren vuxit i popularitet även bland hästmänniskor. Men hur fungerar det att träna hästar belöningsbaserat? Måste man alltid använda mat som belöning? Vad gör…
2023-03-01
Vill du ansvara för Svenska Blå Stjärnans utbildningar? Vill du bistå och stärka våra engagerade, ideella medlemmar? Vi tror att du gillar att ha kontakt med andra människor, är strukturerad och har lätt för att…