Du missar väl inte Djurens dag den 4 oktober?

Foto: Nordseher, Pixabay

Trots att den har snart 90 år på nacken känner alldeles för få till att det är Djurens dag den 4 oktober. Den startades av en grupp italienska ekologer i Florens 1931 för att påminna folk om djurarter som riskerar att utrotas. Nuförtiden högtidlighålls Djurens dag i ungefär 40 länder för att uppmärksamma djurskydd och djurrätt. Datumet den 4 oktober är valt för att det är djurens skyddshelgon, Franciskus av Assisis, helgondag.
Gör något extra för ditt djur nu på söndag den 4 oktober – Djurens dag är väl värd att fira.

Hårdare krav på hund- och kattägare sedan den 15 juni

En hel del har hänt de senaste åren i Sverige för att förbättra djurs liv. År 2019 fick vi en ny djurskyddslag. Och så sent som i somras kom Jordbruksverket med nya riktlinjer och bestämmelser som ökar kraven på hund- och kattägare. Med myndighetens egna ord ska dessa ”stärka djurskyddet för hundar och katter”, ”tydliggöra hundar och katters behov” och ”tydliggöra djurhållarens ansvar och krav på kompetens”. När det gäller hundar betonas till exempel att de ”får utlopp för sina rörelsebehov varje dag”, får tillräcklig mental stimulans och vila. När det gäller katter trycks det bland annat på att de ska kunna kättra och klösa med sina klor varje dag, får tillräcklig mental stimulans och kan ”tillgodose sitt födosöks- och jaktbeteende”.

Kattens status höjs i och med Jordbruksverkets nya riktlinjer och regler (”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter”, SJVFS 2020:8). Ett stort problem är den stora mängden hemlösa katter som finns i Sverige idag, enligt några uppskattningar så många som 100 000. Djur som far mycket illa och som ofta är resultatet av att ägare har dålig koll på sina katter, låter dem röra sig som de vill utomhus och para sig fritt. Det vill Jordbruksverket nu råda bot på. Enligt kapitel 6, 2 § i de nya föreskrifterna ska djurhållaren nu ”vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för”. Dessutom skriver Jordbruksverket att ”katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat”.

Fler nyheter

2022-06-21
Kansliet är obemannat vecka 27 till och med vecka 31 och under denna period kommer vi regelbundet gå igenom mejl till vår e-postadress *protected email*. Vi besvarar endast akuta ärenden. För krisberedskap har vi en…
2022-06-17
Allt från Försvarets Radioanstalt, Myndigheten för psykologiskt försvar och Kriminalvården till Svenska Blå Stjärnan och de övriga frivilliga försvarsorganisationerna är på plats på den stora nationella totalförsvarsdagen i Malmö den 18 juni. Enligt en av…
2022-06-08
Det som många kallar den bästa tiden på året är här, men med solen och värmen dyker grågröna alger, picknickrester, ökenvarma bilar och andra faror upp som kan bli ödesdigra för ”människans bästa vän”. Vi…
2022-05-30
En svensk sommardag ökar värmen i din bil dramatiskt. På några få timmar kan temperaturen stiga från 20 till 85 grader om fönster och dörrar är stängda. Bilen blir livsfarlig – en kvarlämnad hund kan…