Frågor och svar

Medlemskap

Vad ingår i ett medlemskap?

Som medlem i Svenska Blå Stjärnan (SBS) får du möjlighet att delta i vår verksamhet och våra kurser både centralt och i förbunden och i ungdomsavdelningarna. Du får vår tidning Blå Stjärnan fyra gånger per år. I medlemskapet ingår även en olycksfallsförsäkring som gäller när du medverkar i vår verksamhet.

Hur blir jag medlem?

Du gör en medlemsanmälan på vår hemsida. Vi återkommer sedan till dig med ditt välkomstpaket och medlemsinformation.

Måste jag ha en viss ålder för att teckna medlemskap?

Vi har verksamhet för alla åldrar och har därför ingen nedre eller övre åldersgräns för att bli medlem.

Vad kostar ett medlemskap?

Medlemskap kostar 100 kr per år för dig upp till 26 år och 150 kr per kalenderår för dig som är eller fyller 26 år under aviseringsåret samt är över 26 år.

Om du bor på samma adress som en helbetalande medlem betalar du 25 kr för familjemedlemskap.

Jag har tappat bort mitt inbetalningskort. Hur betalar jag medlemsavgiften?

Om du tappat bort ditt inbetalningskort går det bra att betala medlemsavgiften till bankgirokonto 843-3732. Viktigt är då att skriva vad (medlemsavgift) och vem (ditt personnummer) betalningen avser.

Jag får ingen tidning fast jag har betalat min medlemsavgift. Vad gör jag?

Ta kontakt med så reder vi ut det.

Hur gör jag om jag vill avsluta mitt medlemskap?

Om du vill avsluta ditt medlemskap kontaktar du kansliet via telefon eller mejl och meddelar oss.

Utbildning

Vilka utbildningar kan man gå?

Du kan välja att gå våra uppdragsutbildningar och teckna en överenskommelse för att vara en resurs i samhällets krisberedskap. Du kan också kontakta ditt lokala förbund och höra om de har några utbildningar på gång.

Måste jag gå utbildningar?

Nej, du kan vara stödjande medlem och få vår tidning och andra utskick. Du kan också delta i föreningsaktiviteter som ordnas i ditt förbund/ungdomsavdelning.

Hur gammal måste jag vara för att få gå kurserna/utbildningarna?

Du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år som du fyller 16 år och för att starta upp din grundutbildning får du max vara 60 år.

Måste jag gå kurserna/utbildningarna i en speciell ordning?

Du börjar med att gå våra grundutbildningar – Risk- och säkerhet och Grundkurs 1. Du kan gå dem i omvänd ordning. Sedan går du påbyggnadsutbildningar och därefter fördjupningsutbildningar. Du kan söka till fördjupningsutbildningar direkt efter grundkurserna men då har personer som har gått påbyggnadsutbildningarna förtur. Se kursöversikten på hemsidan och i kursfoldern.

Hur sker urvalet av deltagare till uppdragsutbildningarna?

Eftersom vi arbetar med krisberedskap är det viktigt att kompetensen sprids i landet och att alla förbund blir representerade. Vi väger också in hur många gånger en medlem har sökt en kurs och vilken vidareutbildning som är aktuell. Cirka tio veckar innan kursstart får du besked om du har blivit antagen till kurs eller om du står på väntelista. Om det kommer återbud blir du kontaktad om att du står på tur.

När kommer kurskallelsen med information när man har blivit antagen till kurs?

Cirka en månad för kursstart skickas en kallelse ut via mejl till alla de antagna till en specifik kurs.

Kostar kurserna/utbildningarna något?

Uppdragsutbildningarna är kostnadsfria och du får även fria resor, kost och logi. Lämnar du återbud senare än tre veckor innan kursstart eller om du av någon anledning skulle utebli från kursen tar vi ut en avgift på 500 kr i efter hand. Du kan undgå detta genom att visa upp läkarintyg om sjukdom är orsak till att du inte kunde gå kursen.

Vad innebär det att skriva en överenskommelse?

Om du har valt att gå våra uppdragsutbildningar skriver du en överenskommelse med organisationen Svenska Blå Stjärnan efter godkänd och genomförd Grundkurs 1. Det innebär att du står till förfogande som en resurs i händelse av en kris i samhället där Svenska Blå Stjärnan får ett uppdrag. Det kan exempelvis handla om större utbrott av djursmitta, oljeskadat vilt eller att hjälpa lantbrukare som har drabbats på olika sätt.
När du skriver under din överenskommelse säger du även ok till att vidareutbilda dig, betala din medlemsavgift varje år, att repetera dina djurkunskaper minst 10 dagar och max 17 dagar (med ersättning) under en fyraårsperiod. Läs mer under rubriken repetition.

Kan jag kräva att få ledigt för att gå utbildning?

Nej, du kan inte kräva av din arbetsgivare att få ledigt för att gå någon av Svenska Blå Stjärnans utbildningar. En god dialog med din arbetsgivare ligger till grund för att få ledigt för att gå utbildning eller vid skarp insats.

Kan jag ta egen bil till kursplatsen och få ersättning?

Svenska Blå Stjärnans miljöpolicy uppmanar oss att välja tåget som första resealternativ. Men ibland behövs bilar på kursplatsen, och om flera deltagare samåker är det ok. Känner du dig osäker, kontakta kansliet.

Kan jag ta flyget till kursplatsen?

Nej. I enskilda fall när avståndet blir allt för långt och det inte finns några bra alternativ kan vi godkänna flyg i samband med kurs. Kontakta först för ett godkännande innan du bokar.

Var hålls kurserna/utbildningarna?

De centrala kurserna hålls på olika platser i landet. Se under respektive kurs på hemsidan. Det ordnas även lokala kurser och aktiviteter i de olika förbunden/ungdomsavdelningarna runt om i landet. Se under respektive förbund/ungdomsavdelning på hemsidan.

Hur bokar jag resan till kursplatsen om jag går en uppdragsutbildning?

Du bokar din resa via vår resebyrå. Information om hur du gör får du i samband med att kallelsen skickas ut.

Kan jag ta med min hund på kursen?

På våra uppdragsutbildningar kan du inte ta med dig någon hund eller annat husdjur. Därför är det viktigt att du ordnar med djurvakt i god tid innan kursen startar.

Vad får jag för ersättning när jag går en uppdragsutbildning?

Vid uppdragsutbildning som är en eller två dagar utgår dagersättning som är 146 kr/dag och skattefri. Om deltagaren skulle ha jobbat under utbildningen utgår ersättning med dagpenning mot uppvisande av underskrivet intyg från arbetsgivaren. Ta med dig lönespecifikation och kontouppgifter för utbetalning av din ersättning.

Vid uppdragsutbildningar som är tre dagar eller längre utgår dagpenningen som är 90 procent av den sjukpenninggrundande årsinkomsten delat med 365 dagar. För studerande är dagpenningen 130 kr. Högsta belopp som utbetalas fram till 30 juni 2018 är 842 kr/dag. Från och med 1 juli 2018 höjs beloppet till högst 898 kr/dag. Avdrag för preliminär skatt är 30 procent. Du måste lämna in intyg på din aktuella årsinkomst eller månadslön. Ta med intyg från din arbetsgivare om du skulle ha arbetat och behöver ta ledigt för att komma i tid till kursen på inställelsedagen.

På våra uppdragsutbildningar får du olika ersättning beroende på vilken typ av utbildning det är och hur lång den är. Dagpenning för förlorad arbetsförtjänst utgår om kursen är tre dagar eller längre. Den baseras på din sjukpenninggrundande inkomst. Dagersättning utgår om kursen är en eller två dagar.

Måste jag lämna intyg för att få någon ersättning?

Du måste lämna ett löneunderlag för att du ska få din ersättning. Om du skulle ha arbetat när dagersättning utbetalas (vanligtvis helg), behöver vi ett underskrivet intyg från arbetsgivaren. Studerande och icke förvärvsarbetande behöver inte lämna några intyg.

När får jag min ersättning?

Ersättningar utbetalas den 25:e varje månad. Löneunderlag ska vara kansliet tillhanda senast den 15:e i månaden för att utbetalning ska kunna göras samma månad.

Måste jag ha Kivras digitala brevlåda för att få en specifikation över min ersättning (lönespecifikation)?

Ja. Från 2018 använder vi oss av den digitala brevlådan Kivra när vi skickar ut din lönespecifikation, exempelvis efter att du har deltagit i en utbildning. Du som är mottagare av ersättning behöver registrera dig omgående på Kivras hemsida, www.kivra.se, för att få din lönespecifikation. Det krävs ett Mobilt BankID för tjänsten.

När kan jag senast lämna återbud till en kurs?

På våra uppdragsutbildningar vill vi att du lämnar återbud senast tre veckor innan kursstart för att du vi ska ha möjlighet att plocka in en ny deltagare samt att du ska slippa en administrativ avgift på 500 kr som vi då tar ut. Om du lämnar återbud senare krävs det ett läkarintyg för att du ska slippa avgift. När du blir antagen till kurs får du information om vad som gäller för kursen.

Bli medlem

Läs mer

Våra utbildningar

Läs mer