Kursfoldern 2022

Kika i och ladda ner foldern

Har du en överenskommelse med SBS?

Kom ihåg att du har förbundit dig att upprätthålla dina djurkunskaper och att betala medlemsavgiften.

Vad är en överenskommelse?