Årets Krisberedskapsvecka

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka människors beredskap inför olika typer av samhällskriser. Kommunerna är huvudaktörer och samarbetar med andra aktörer för att nå ut så brett som möjligt, exempelvis frivilligorganisationer som Svenska Blå Stjärnan, det lokala näringslivet, branschorganisationer och myndigheter i kommunen och länet. Årets Krisberedskapsvecka genomförs vecka 19, den 6-12 maj.

Läs mer om årets Krisberedskapsvecka: MSB.se
Läs mer om 2018 års Krisberedskapsvecka nedan:

 

Vad gör man om vardagen vänds upp och ner?

Plötsligt händer det att vardagen inte fungerar som vanligt. Vid ett elavbrott, storm, it-attack eller andra allvarliga händelser kan samhällsfunktioner sluta fungera normalt. Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt i bostaden. Vad gör du då för att ta hand om dig själv och dina nära?

Den 28 maj till 3 juni genomfördes 2018 års Krisberedskapsvecka. Veckan ska öka kunskapen om hur du påverkas av och kan förbereda dig för samhällskriser, höjd beredskap och eller andra svåra påfrestningar på samhället.

Svenska Blå Stjärnan har tillsammans med landets övriga frivilliga försvarsorganisationer fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att informera om krisberedskap under den här veckan. Vårt fokus ligger på samhällsstörningar som påverkar sällskapsdjur. Bland annat delade vi ut en checklista med tips på hur man kan förbereda sig, exempelvis när det gäller mat, vatten, värme, hygien och att både få och ge information när el- och mobilnät ligger nere. Checklistan (affischen) skickades också ut tillsammans med tidningen Blå Stjärnan.

Blå Stjärnor delar med sig av kunskap om krisberedskap

Våra medlemmar är utbildade och väl rustade för eventuella kriser. De har också goda kunskaper inom smittskydd. Därför kan vi dela med oss av våra kunskaper för att fler ska känna sig trygga. Det gör vi bland annat genom att delta i olika arrangemang med djurtema under året för att sprida kunskap och öka medvetenheten om hur viktigt det är att vara förberedd om något skulle hända.

Under Krisberedskapsveckan hade många kommuner och organisationer aktiviteter på temat krisberedskap – exempelvis om hur du ökar din hemberedskap, vad en krislåda bör innehålla, vilka risker som finns i din närmiljö och var du kan vända dig om något händer i din kommun. Krisberedskapsveckan uppmärksammades också genom annonser, information på kommunernas webbplatser och i medierapporteringen.

Broschyr med viktig information

I samband med Krisberedskapsveckan skickades en broschyr ut till Sveriges alla hushåll. Broschyren heter Om krisen eller kriget kommer och skickades ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på uppdrag av regeringen.

Innehållet i broschyren tar upp hur vi kan bli bättre förberedda på händelser som allvarligt påverkar vårt samhälle och som ytterst kan hota vårt lands frihet och självständighet.

Några saker som broschyren tar upp:

 • Ditt ansvar och samhällets ansvar.
 • Hur en kris kan påverka samhället och din vardag.
 • Konkreta tips på hur du kan tillgodose ditt behov av mat, vatten och värme samt ta del av samhällsinformation och nyheter.
 • Råd för hur du kan upptäcka och hantera falsk information och propaganda.
 • Totalförsvar och olika typer av plikt.

Prata med grannar och bekanta

Broschyren kommer att väcka tankar, funderingar och kanske även oro hos många människor. Vid samhällskriser eller om freden hotas behöver vi hjälpas åt. Börja redan i dag att prata med grannar och bekanta om vilka förberedelser som kan göras för att underlätta för familjen, närområdet och för hela samhället. Rätt kunskap och beredskap ökar din förmåga att hantera olika händelser. Läs gärna på så att du kan svara på frågor och berätta för andra om hur totalförsvaret och krisberedskapssystemet fungerar. Du kan lära dig mer på webbplatserna nedan. Om du är medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du förmodligen mer än många andra.

Mer information

 • DinSäkerhet.se – Tips om hur du kan förbereda dig inför kriser. Det finns bland annat checklista för vad en krislåda kan innehålla, videoklipp och poddavsnitt. Från slutet av maj kan du även hitta broschyren Om krisen eller kriget kommer för nedladdning och på ytterligare språk.
 • Krisinformation.se – Samlar information från myndigheter och ansvariga aktörer före, under och efter stora händelser och kriser. Finns även som app att ladda ned till mobilen.
 • Frivilligutbildning.se – Kontaktuppgifter till alla frivilliga försvarsorganisationer och information om organisationernas utbildningar och verksamhet.
 • MSB.se/Krisberedskapsveckan – Mer information om kampanjen.
 • Svenskablastjarnan.se – Vad gör Svenska Blå Stjärnan vid en kris?

Vanliga frågor

 • Frivilligutbildning.se – Svaren på vanliga frågor om frivilliga försvarsorganisationer, om Krisberedskapsveckan och om broschyren Om krisen eller kriget kommer.
 • DinSäkerhet.se –  Svaren på frågor om beredskap inför kris och svåra samhällsstörningar. Det kan handla om hur du själv förbereder dig eller om hur samhället fungerar när något händer.

 

Podcast: Om krisen kommer. Din hemberedskap.

I hur många dagar klarar du dig om krisen kommer? Hur länge skulle maten i ditt skafferi räcka? Och hur skaffar du dig information när strömmen har gått och telefoner och datorer är släckta? Göran Lindmark från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger tips på vad du ska ha hemma för att klara en kris. Bloggaren Sandra Beijer som drabbades av orkanen Sandy i New York 2012 berättar vad som händer i en storstad som plötsligt slocknar i en vecka. Du får möta Suneth Haduva från Sri Lanka som växte upp i ett område med många naturkatastrofer och Blå Stjärnan Eva Ladberg visar runt i sin villa norr om Stockholm där också barnen och husdjuren är beredda på kris.

Har du koll på hur du kan vara förberedd?

Har du tänkt igenom vad för sorts beredskap du behöver för dig och ditt djur om en kris skulle inträffa? På hardukoll.nu får du handfasta tips.