Norra Älvsborgs förbund

Svenska Blå Stjärnan Älvsborgs foto.

Välkommen till Norra Älvsborgs förbund!

Våra aktiviteter finner du på Älvsborgs Facebooksida samt i medlemstidningen Stjärnfallet.– Stjärnfallet nummer 1 2018-

Svenska Blå Stjärnan Älvsborgs foto.

På gång:

Kallelse till extra Årsmöte – Svenska Blå Stjärnan Norra Älvsborgs Förbund

På det ordinarie årsmötet som hölls den 7:e mars beslutade årsmötet att begära ett extra årsmöte då de revisorer som förut anlitats inte kunnat åta sig att göra en revision för föregående verksamhetsår (2019). Det innebär att räkenskaperna ej blivit granskade. Ett extra årsmöte kommer därmed att begäras och hållas den 5 april klockan 11.00 på Magnetvägen 20 i Trollhättan.

Punkter som kommer att behandlas på mötet är:                                                                                                                                                                                                                                                     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året                                                                                                                                                                                                        Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om årets resultat                                                                                                                                                                                                                     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser                                                                                                                                                                                                                                 Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret                                                                                                                                                                                                                                                        Val av två (2) revisorer för en tid av (1) år

Anmälan skickas till Ebba på: ebba.binder.ryberg@gmail.com senast den 29:e mars.

Hjärtligt välkommen!