Kontakt

Ordförande
Joakim Hald

Ledamöter
Linda Attin

Paula Nordström

Tom Heidelbach

Victoria Regnér

Hedvig Engh Fornander