Kontakt

Ordförande
Birgitta Nordström

Vice ordförande
Suzanne Fröling Fredholm

Sekreterare
Helena Lindstrand

Kassör
Linda Attin

Utbildningsansvarig
Tom Heidelbach

Ledamöter
Kristin Persson

Joakim Hald

Jenny Lagler

Ungdomsrepresentant
Paula Nordström