Djurens dag 4 oktober

Foto: Happy monkey, Shutterstock

Den fjärde oktober är inte bara kanelbullens dag, utan också djurens. Djurens dag är en internationell temadag som uppmärksammas över hela världen för att belysa djurens situation och välmående.

Djurens dag startade redan 1931 av ekologer i Italien, för att lyfta fram den svåra situationen för hotade djurarter. Datumet fjärde oktober valdes för att Franciskus av Assisi, alla djurens skyddshelgon, tillägnats dagen. Numera firas dagen för att uppmärksamma djurskydd och djurrätt. I Sverige ordnar Svenska Blå Stjärnans olika förbund och ungdomsavdelningar en rad olika aktiviteter runtom i landet, och även andra djurskydds- och djurrättsorganisationer uppmärksammar dagen.

Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagar men det finns fortfarande områden där den kan bli ännu bättre. Hösten 2011 presenterades ett förslag på förbättringar av lagen. Syftet var att säkerställa ett gott djurskydd, en god djurhälsa och främja respekten för djur och deras välfärd.

– Svenska Blå Stjärnan arbetar för att öka medvetenheten hos allmänheten och med kompetensutveckling för djurintresserade i alla åldrar. Alla djur har rätt till ett gott och värdigt liv anser vi, säger generalsekreterare Kristin Sundström.