I hur många dagar klarar du dig om krisen kommer?

Hur länge skulle maten i ditt skafferi räcka? Och hur skaffar du dig information när strömmen har gått och telefoner och datorer är släckta? Göran Lindmark från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger tips på vad du ska ha hemma för att klara en kris. Bloggaren Sandra Beijer som drabbades av orkanen Sandy i New York 2012 berättar vad som händer i en storstad som plötsligt slocknar i en vecka. Du får möta Suneth Haduva från Sri Lanka som växte upp i ett område med många naturkatastrofer och preppern Eva Ladberg visar runt i sin villa norr om Stockholm där också barnen och husdjuren är beredda på kris.