Externa utbildningar

Ledarskap – Min roll som stabsmedlem

Denna kurs ersätter den tidigare kursen “Grundläggande ledarskap“. Du kommer under utbildningens gång att få förståelse för egna beteenden, styrkor och svagheter hos sig själv. Fokus är förståelse på att leda sig själv och bidra till gruppen.
Utbildningen är på tre dagar och ska genomföras av dig som är stabsassistent i Stabspoolen eller har ett avtal som stabsassistent med civil myndighet. Utbildningen passar även dig som har avtal med civil myndighet där du behöver kunna arbeta tillsammans med andra. Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs.

Förkunskapskrav: Svenska Blå Stjärnans Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1 samt ytterligare minst två utbildningar i Svenska Blå Stjärnans regi. Du måste ha god kännedom om Svenska Blå Stjärnan för att få gå denna kurs.

Nytt för i år är att du anmäler dig direkt till Lottakåren. Lottakåren skickar alla anmälningar till Svenska Blå Stjärnans kansli för godkännande.

Ansök till utbildningen Ledarskap – min roll som stabsmedlem

Gk stabsassistent civil

Denna kurs ersätter den tidigare kursen “Stabs- och informationsstöd”.

Grundläggande utbildning för dig som har ett civilt avtal som innebär stöd till en stab i en kommun, länsstyrelse eller nationell myndighet och behöver bygga på med stabskunskap. Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab. Utbildningen genomförs i två delar där du först genomför en distansutbildning på ca 10 h och därefter fem dagar på kursplats. Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs.

Förkunskapskrav: Svenska Blå Stjärnans Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1 samt ytterligare minst två utbildningar i Svenska Blå Stjärnans regi. Du måste ha god kännedom om Svenska Blå Stjärnan för att få gå denna kurs.

Nytt för i år är att du anmäler dig direkt till Lottakåren. Lottakåren skickar alla anmälningar till Svenska Blå Stjärnans kansli för godkännande.

Ansök till utbildningen Gk stabsassistent civil

Tycker du att det är extra roligt med stabsarbete?

Då är du kanske intresserad av Lottakårens stabspool. Mer information hittar du på deras hemsida.

Tänk på att du bara kan ha ett uppdrag. Om du tillhör stabspoolen så är det genom den du hjälper till vid en kris och inte via Svenska Blå Stjärnan ute i fält.

Läs mer om stabspoolen

Grundkurs krisberedskap

Kursen Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap ger deltagarna grundläggande kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och central nivå.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  har gett Försvarsutbildarna i uppdrag att genomföra en grundutbildning för nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsresurser. Kursen vänder sig till medlemmar i alla frivilliga försvarsorganisationer och genomförs regionalt och kopplas till det län där den genomförs. Därför är det viktigt att du som deltagare i första hand bor i det län där kursen genomförs. Du som är medlem i Svenska Blå Stjärnan måste ha överenskommelse för att få gå kursen. Resor och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut av Försvarsutbildarna. I första hand prioriteras du som är en nyckelperson inom vår organisation.

Från om med i år söker du denna kurs direkt hos Försvarsutbildarna. På deras hemsida skapar ett konto för att de ska kunna hantera dina anmälningsuppgifter. Försvarsutbildarna skickar ansökan till Svenska Blå Stjärnans kansli för godkännande.

OBS! Försvarutbildarna skickar endast ut information till dig som antas på kursen. Om du inte får något besked så har du inte fått någon plats.
Vid frågor, kontakta Försvarsutbildarna på 08-587 742 00.

Skapa konto och ansök sedan till Grundkurs krisberedskap