Externa utbildningar

Grundläggande ledarskap

Denna kurs består av två delar och är uppdelad i två tillfällen. Du kommer under utbildningens gång att få förståelse för gruppdynamikens processer, hur konflikter i en grupp uppstår och kan lösas och hur gruppen på bästa sätt kan arbeta för att lösa uppgiften och uppnå ett gemensamt mål på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Utbildningen är uppdelad på två helger. Utbildningen omfattar även praktiska övningar utomhus där gruppens samarbetsförmåga blir praktiskt testad. Varmt välkommen till två spännande och utmanande ledarskapshelger! Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs.

Förkunskapskrav: Svenska Blå Stjärnans Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1

Nytt för i år är att du anmäler dig direkt till Lottakåren. Lottakåren skickar alla anmälningar till Svenska Blå Stjärnans kansli för godkännande.

Ansök till utbildningen Grundläggande ledarskap

Stabs- och informationsstöd

Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg, juridik, kommunikations- och mediehantering. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab på någon av våra krisberedskapsuppdrag. Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs.

Förkunskapskrav: Svenska Blå Stjärnans Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1

Nytt för i år är att du anmäler dig direkt till Lottakåren. Lottakåren skickar alla anmälningar till Svenska Blå Stjärnans kansli för godkännande.

Ansök till utbildningen Stabs- och informationsstöd

Tycker du att det är extra roligt med stabsarbete?

Då är du kanske intresserad av Lottakårens stabspool. Mer information hittar du på deras hemsida.

Tänk på att du bara kan ha ett uppdrag. Om du tillhör stabspoolen så är det genom den du hjälper till vid en kris och inte via Svenska Blå Stjärnan ute i fält.

Läs mer om stabspoolen

Grundkurs krisberedskap

Kursen Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap ger deltagarna grundläggande kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och central nivå.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  har gett Försvarsutbildarna i uppdrag att genomföra en grundutbildning för nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsresurser. Kursen vänder sig till medlemmar i alla frivilliga försvarsorganisationer och genomförs regionalt och kopplas till det län där den genomförs. Därför är det viktigt att du som deltagare i första hand bor i det län där kursen genomförs. Du som är medlem i Svenska Blå Stjärnan måste ha överenskommelse för att få gå kursen. Resor och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut av Försvarsutbildarna. I första hand prioriteras du som är en nyckelperson inom vår organisation.

Från om med i år söker du denna kurs direkt hos Försvarsutbildarna. På deras hemsida skapar ett konto för att de ska kunna hantera dina anmälningsuppgifter. Försvarsutbildarna skickar ansökan till Svenska Blå Stjärnans kansli för godkännande.

OBS! Försvarutbildarna skickar endast ut information till dig som antas på kursen. Om du inte får något besked så har du inte fått någon plats.
Vid frågor, kontakta Försvarsutbildarna på 08-587 742 00.

Skapa konto och ansök sedan till Grundkurs krisberedskap

Uppbyggnad av det nya totalförsvaret

5-6 oktober, Falsterbo kursgård, Höllviken, Skåne

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskap om hur samhället nu bygger upp det nya totalsvaret.

Under många år har uppdragen till de frivilliga försvarsorganisationerna på den civila sidan huvudsakligen fokuserat på uppgifter för att stärka den fredstida krisberedskapen. I och med satsningen på totalförsvaret, måste den civila sidan komplettera krisberedskapsperspektivet med ett särskilt fokus på civilt försvar. För att utveckla verksamheten i denna riktning behövs både ett strategiskt och ett praktiskt operativt fokus, liksom tidsperspektiv på längre såväl som kortare sikt.

På kursen kommer föreläsningar om det militära och civila försvaret att genomföras för att ge alla deltagare en gemensam baskunskap. Det nya totalförsvaret är inte en kopia av det som fanns för 30 år sedan utan ska anpassas till dagens samhälle och omvärld.

En viktig del i kursen är att under olika grupparbeten diskutera hur Försvarsutbildarna kan bidra i befolkningsskyddet och för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid höjd beredskap.

Från om med i år söker du denna kurs direkt hos Försvarsutbildarna. På deras hemsida skapar ett konto för att de ska kunna hantera dina anmälningsuppgifter. Försvarsutbildarna skickar ansökan till Svenska Blå Stjärnans kansli för godkännande.

Skapa konto och ansök sedan till Grundkurs krisberedskap