Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas i Svenska Blå Stjärnans medlemsregister.

Är du under 16 år krävs målsmans samtycke för att bli medlem och för att anmäla sig till kurser.

Registrets ändamål är att hantera medlemsuppgifter, förtroendeposter och att administrera anmälningar till våra kurser, läger och aktiviteter.

För dig som går våra uppdragsutbildningar registreras även vilka utbildningar som du har genomfört.

Uppgifterna som du lämnar kommer att användas för att ta kontakt, informera, skicka medlemstidning och för att göra utskick via brev och e-post såsom kurs- och medlemsinformation. Information om deltagare på kurser och läger kommer att skickas till kurs- och lägerledare. Medlemsregisterutdrag kommer även att skickas till förtroendevalda i förbund och ungdomsavdelningar. Uppgifterna kommer att användas för att skicka statistik till våra uppdragsgivare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Uppgifter om de personer som har skrivit överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan kan komma att lämnas ut till Jordbruksverket, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), länsstyrelser, kommuner, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV), vår samarbetspartner Maskinring Höglandet eller annan myndighet som behöver förstärkningsresurser vid en kris.

Du har enligt GDPR (General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen) rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig och du kan även begära rättelse av dessa. Du kan när som helst återta detta samtycke, vilket sker skriftligen till personuppgiftsansvarig. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter i vårt register. Detta ska göras genom en skriftlig ansökan ställd till oss och underskriven av den sökande själv.

När du avslutar ditt medlemskap kommer dina personuppgifter att raderas så fort innevarande års statistik redovisats till de myndigheter som finansierar vår verksamhet (detta gäller främst MSB och MUCF).

Personuppgiftsansvarig:

Svenska Blå Stjärnan
Kungsholms Hamnplan 7 BV
112 20 Stockholm

Telefon: 08-425 030 40 (växel)
www.svenskablastjarnan.se
Organisationsnummer: 80 20 05-7967