Överenskommelse

När man skriver en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan innebär det att man ansvarar för att upprätthålla de djurskötarkunskaper som man har förvärvat genom att gå vår Grundkurs 1. Man står också till förfogande som en resurs i händelse av en kris i samhället. Detta i den mån man kan vid det aktuella tillfället. Det kan exempelvis handla om ett större utbrott av djursmitta, oljeskadade fåglar eller att hjälpa lantbrukare som drabbats på olika sätt.

  • Utbildning, kost, logi och resor är kostnadsfria för Blå Stjärnor som deltar i våra uppdragsutbildningar. I utbyte förbinder man sig att skriva en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan.
  • När man har genomfört och fått godkänt på uppdragsutbildningen Grundkurs 1 skriver man under överenskommelsen med Svenska Blå Stjärnan.
  • Överenskommelsen löper i fyraårsperioder och förlängs automatiskt.
  • Den som har skrivit under en överenskommelse ska betala medlemsavgiften samt genomföra minst tio dagars repetitionsutbildning under en fyraårsperiod. Repetitionen kan du göra på en gård på din ort, via ett lokalt anordnat repetitionstillfälle i ditt förbund eller hos distriktsveterinär.

Det är viktigt att informera arbetsgivaren om att du har en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan. På sidan Blanketter kan du ladda ner ett formulär som heter “Överenskommelse – Information till arbetsgivaren” som du ber arbetsgivaren att läsa igenom.