Kontakt

Vi som sitter med i SBS Värmlands Styrelse är:

Ordförande
Malin Andersson, malinmelon@hotmail.com , 072-744 75 12

Vice ordförande och hemsidesansvarig
Lena Tollnerius, lena.tollnerius@svenskablastjarnan.se

Sekreterare
Cecilia Broström Tunèr

Kassör
Jessica Danielsson

Ledamoter
Sofie Eriksson