Kontakt

Här är vi som sitter i Svenska Blå Stjärnan Värmlands styrelse.

Du når oss på:

Ordförande: Elin Almberg

Vice ordförande: Cyri Danielsson Skoog

Sekreterare: Jessica Dahlman

Kassör: Lena Tollenerius

Utbildningsansvarig: Jessica Dahlman

Hemsidesansvarig: Lena Tollenerius 

Press/PR: Elin Almberg, Alexandra Hellström