Kontakt

Vi som sitter med i SBS Värmlands styrelse är:

Ordförande: Elin Almberg, e-post:

Vice ordförande: Ingela Lloyd-Willner, e-post:

Sekreterare: Katarina Gåsste

Kassör: Inger Karlsson

Utbildning- och medlemsansvarig: Malin Andersson, e-post:

Hemsidesansvarig: Lena Tollnerius, e-post:

Press/PR: Katarina Gåsste, Elin Almberg, Ingela Lloyd-Willner