Kontakt

Vi som sitter med i SBS Värmlands styrelse är:

Ordförande: Elin Almberg 

Vice ordförande: Ingela Lloyd-Willner  

Utbildning- och medlemsansvarig: Malin Andersson     malinmelon@hotmail.com

Sekreterare: Katarina Gåsste

Kassör: Inger Karlsson

Hemsideansvarig: Lena Tollnerius     lena.tollnerius@svenskablastjarnan.se

Press/PR: Elin Almberg och Ingela Lloyd-Willner