Kontakt

Vi som sitter i SBS Värmlands styrelse har under 2023 varit följande personer:

Ordförande: Elin Almberg, e-post:

Vice ordförande: Annika Eriksson

Sekreterare: Jessica Dahlman

Kassör: Lena Tollnerius

Styrelsesuppleang: Alexandra Hellström

Utbildning- och medlemsansvarig: Annika Eriksson

Hemsidesansvarig: Lena Tollnerius

Press/PR: Elin Almberg, Alexandra Hellström och Annika Eriksson