Mat temat när Krisberedskapsveckan startar idag

Ryssland invasion av Ukraina, pandemin, klimatförändringarna och cyberattacker mot livsmedelskedjor har gjort ämnet livsmedelsberedskap hetare än på mycket länge. När Krisberedskapsveckan 2022 drar igång idag kan man konstatera att temat för den ligger i tiden: Mat.
Svenska Blå Stjärnans hemsida kommer ha texter om krisberedskap alla dagar i veckan, från 26 september till och med 2 oktober.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, valde mat för årets Krisberedskapsveckan är ingen slump. Coronapandemin, kriget mellan Ryssland och Ukraina, klimatkrisen och cyberattacken mot en av landets största livsmedelskedjor förra sommaren har satt behovet av en god livsmedelsberedskap i blixtbelysning. Samtidigt ser MSB att intresset för matlagning, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar. På sin hemsida skriver myndigheten att ”inom temat kan vi kommunicera livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den – både ur ett samhälls- och individperspektiv”. Man skriver också att ”temat mat öppnar för samarbeten med exempelvis branschorganisationer inom livsmedelssektorn, livsmedelshandlare, REKO-ringar, lokala odlare, skolkök och föreningar som på olika sätt är intresserade av odling och hållbar mat”.

Hoppas att många ska inspireras

– Vi hoppas och tror att temat mat kommer att inspirera många kommuner, länsstyrelser, civilsamhälle, branschorganisationer och näringsliv att delta i årets Krisberedskapsvecka så att vi blir många som samtidigt uppmärksammar vikten av att ha en god beredskap för bra och säker mat, säger Christina Andersson, samordningsansvarig för Krisberedskapsveckan på MSB, i ett pressmeddelande.
Livsmedelsberedskap inför kriser och krig kommer alltså vara centralt under Krisberedskapsveckan. I det ingår hur vanliga medborgare kan se till att man själv och tillsammans med andra tryggar behovet av mat om viktiga samhällsfunktioner inte skulle fungera.
– När vi pratar hemberedskap är mat det som många kommer att tänka på och människor tar gärna till sig tips om vilka matvaror som kan vara bra att ha i sin krislåda. Att vi inte kan ta för givet att alltid ha tillgång till varor i överflöd och bara dra betalkortet i kassan visade sig också förra sommaren i samband med cyberattacken mot en stor livsmedelskedja, säger Christina Andersson.

Veckans återkommande mål

Krisberedskapsveckan hade premiär 2017. Även om temana skiftat genom åren finns tre ständiga mål med veckan:
– Att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och ytterst krig.
– Att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap.
– Att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan 2022 håller på från måndagen 26 september till och med söndagen 2 oktober. Drygt 170 kommuner deltog i förra årets Krisberedskapsvecka liksom företag, branschorganisationer, frivilligorganisationer med flera.

 

Här hittar du material från MSB till Krisberedskapsveckan 2022:

Stödmaterial

Kampanjmaterial

Mer om Krisberedskapsveckan

Beredskap för matbrist, PDF

Fler nyheter

2023-03-14
Måndagen den 20 mars är det dags för del fem av Svenska Blå Stjärnans digitala föreläsningsserie. Åsa Odelros, Sveriges främsta expert på ekologisk äggproduktion och ordförande i Svenska Blå Stjärnan Gävleborg, berättar om hobbyhöns och…
2023-03-14
Den 11 mars var Svenska Blå Stjärnans utbildningskonsulent Eva Ladberg med i P4 Blekinge och berättade om vad som krävs av djurägare för att man själv och ens djur ska klara av en krissituation. Det…
2023-03-08
Klickerträning har länge varit populärt i hundträning, men har de senaste åren vuxit i popularitet även bland hästmänniskor. Men hur fungerar det att träna hästar belöningsbaserat? Måste man alltid använda mat som belöning? Vad gör…
2023-03-01
Vill du ansvara för Svenska Blå Stjärnans utbildningar? Vill du bistå och stärka våra engagerade, ideella medlemmar? Vi tror att du gillar att ha kontakt med andra människor, är strukturerad och har lätt för att…