Tema ”Öva!” när Beredskapsveckan drar igång idag

Årets tema för Beredskapsveckan är ”Öva!”. Under sju dagar riktas strålkastarljuset mot hur viktigt det är att träna på att klara sig igenom sådant som långvariga ström- och vattenavbrott.
Svenska Blå Stjärnan kommer lägga upp nya texter om krisberedskap på vår hemsida varje dag under veckan, från 25 september till och med 1 oktober.

Foto: Thomas Henrikson

Idag startar Beredskapsveckan, den årliga kampanjen som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som ligger bakom kampanjen, skriver bland annat så här om årets tema i ett nyhetsbrev:
”Utbildning och övning är ofta avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner.”
Under Beredskapsveckan kommer Svenska Blå Stjärnans hemsida också fokusera en hel del på hur man övar på att klara en kris. Bland annat kommer vår utbildningskonsulent Eva Ladberg ge tips om hur du och dina djur övar på evakuering och hur ni klarar er på bästa sätt om strömmen går och det blir mycket kallt i ert hus. Du kommer också få ta del av våra många checklistor om krisberedskap för olika djurslag.

Krisövningar varje dag

Beredskapsveckan, som tidigare hette Krisberedskapsveckan, hålls vecka 39 varje år. Till årets vecka har MSB bland annat tagit fram kampanjmaterialet ”Sju dagar – öva för att klara en vecka i kris eller krig”. Det är riktat till svenska hushåll och innehåller sju olika övningar, en för varje veckodag. I de första sex övningarna får hushållen testa på att klara sig i olika krissituationer, som att kranvattnet försvinner eller att man inte längre kan använda sina betalkort. Dag sju handlar om reflektion, att fundera över vad man skulle kunna ha gjort annorlunda i de olika kritiska situationerna och vilken ens största utmaning i en framtida kris skulle vara.
MSB har också satt ihop en webbutbildning/webbutmaning där man, utan förberedelser, får öva på att klara sig igenom ett långvarigt strömavbrott.
Länkar till MSB:s material finns längre ner i denna text.

Veckans återkommande mål

Även om temana skiftat genom åren har Beredskapsveckan/Krisberedskapsveckan tre ständiga mål:
– Att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig.
– Att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap.
– Att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Över 200 kommuner deltog på Krisberedskapsveckan 2022. Dessutom ett stort antal länsstyrelser och andra myndigheter, olika organisationer och företag.

Kampanjmaterial till Beredskapsveckan 2023 på MSB:s hemsida
Samlad information om Beredskapsveckan 2023 på MSB:s hemsida
Webbutbildningen ”Sju dagar”
Övningsmaterialet ”Sju dagar” för utskrift

Fler nyheter

2023-11-27
Två intensiva dagar på Räddningsskolan i Rosersberg. Många praktiska övningar. Du tränar på att fatta beslut och hjälpa människor när läget är som allra värst. Kursen ges i samarbete med Räddningstjänsten och du behöver ingen…
2023-11-27
Stor special kring Svinpesten i Fagersta. Nu dyker tidningen Blå Stjärnan 4/23 upp i din brevlåda. Sjöfåglar räddas undan oljedöden av Blå Stjärnor i Blekinge. Läs spännande berättelser om Blå Stjärnor som rycker ut.  Visste…
2023-11-23
Vad gör egentligen Svenska Blå Stjärnan? Utbildningskonsulent Eva Ladberg berättar om organisationen nu – och då, i podden Militärsnack. Samtalet handlar om respekt för djur, fågelinfluensa, smittskydd och livsmedelsförsörjning. Men också om pannben och gott…
2023-11-02
Här tvättar Blå Stjärnan Ann-Sofi Sandberg en oljeskadad svan efter utsläppet i Pukaviksbukten.  Svanen är helt svart men blir så småningom vit igen. Att tvätta en svan ren från olja kan ta två-tre timmar i…